SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB PRIYA

Home | Diri saya | Jadual Waktu Kelas Bagi Tahun 2007 | Hubungi saya | Album Gambar | Rancangan Mingguan | Aktiviti tambahan | sekolah | JABATAN BAHASA MELAYU | Rancangan Pelajaran 2007

Rancangan Mingguan

Januari

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA

 

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN

 

CIKGU PRIYA (PADMINI)

BULAN JANUARI 2007

KELAS: P4Green, 4 Purple, 4 Red & 5 Blue

 

(Minggu Pertama)

 

 

Kelas

 

Isnin

8/1

Selasa

9/1

Rabu

10/1

Khamis

11/1

Sabtu

13/1

P4 Red

-

Kefahaman: Pelajaran 1 m/s 1

Tatabahasa: Kata Bantu m/s 3

Buku kerja tatabahasa: Kata nama

 

Kelas dibatalkan

P4 Green

Kefahaman: Pelajaran 1 m/s 1

Tatabahasa: Kata Bantu m/s 3

-

Buku tatabahasa : Kata nama am & khas

 

Kelas dibatalkan

P4 Purple

Kefahaman: Pelajaran 1 m/s 1

Tatabahasa: Kata Bantu m/s 3

Buku kerja tatabahasa: Kata nama

-

 

Kelas dibatalkan

P5 Blue

Kefahaman 1: warganegara m/s 1

-

Buku kerja tatabahasa : kata nama am & khas m/s 3&4

-Antonim m/s2

 

-Bandingan semacam m/s 3

-kata hubung m/s 3

    Kelas       dibatalkan

 

 

 

 

 

(Minggu Kedua)

 

 

Kelas

 

Isnin

15/1

Selasa

16/1

Rabu

17/1

Khamis

18/1

Sabtu

20/1

P4 Red

-

Karangan 1

m/s 122 (Tanggungjawab Pelajar)

Buku tatabahasa : Kata nama am & khas

Kefahaman 2: Mengisi masa lapang m/s 6

Cuti AM

 

P4 Green

Tatabahasa: Kata Bantu m/s 3

Buku kerja tatabahasa: Kata nama

-

Karangan 1

m/s 122 (Tanggungjawab Pelajar)

Cuti AM

 

P4 Purple

Tatabahasa: Kata Bantu m/s 3

Karangan 1

m/s 122 (Tanggungjawab Pelajar)

Buku Tatabahasa : Kata nama am & khas

-

Cuti AM

 

P5 Blue

Karangan 1: diri saya m/s 5

-

Kata kerja buku kerja tatabahasa m/s 5 & 6

Kefahaman 2:

Kucing Emas m/s 6

Cuti AM

 

 

 

 

(Minggu Ketiga)

 

 

Kelas

 

Isnin

22/1

Selasa

23/1

Rabu

24/1

Khamis

25/1

Sabtu

27/1

P4 Red

-

Kata ganda buku teks m/s 4

Sinonim buku teks m/s 8 & Imbuhan m/s9

Karangan 2: Diri saya

Cuti AM

 

P4 Green

Kata ganda buku teks m/s 4

Kefahaman 2: Mengisi masa lapang m/s 6

-

Sinonim buku teks m/s 8 & Imbuhan m/s9

Cuti AM

 

P4 Purple

Kata ganda buku teks m/s 4

Kefahaman 2: Mengisi masa lapang m/s 6

Karangan 2: Diri saya

-

Cuti AM

 

P5 Blue

 

-

 

 

Cuti AM

 

 

 

(Minggu Ke-empat)

 

 

 

Kelas

 

Isnin

29/1

Selasa

30/1

Rabu

31/1

 

 

P4 Red

-

-Simpulan bahasa m/s 15

-Kata bantu m/s15  & Penjodoh bilangan m/s17

Cuti sakit

 

 

P4 Green

Karangan 2: Diri saya

Sambungan karangan 2

-

 

 

P4 Purple

Sambungan karangan 2

Sinonim buku teks m/s 8 & Imbuhan m/s9

Cuti sakit

-

 

P5 Blue

 

-

Cuti sakit

 

 

 

February

March

April

Mei

Jun

Julai

dsc01574.jpg